Smiley face

 0975.323.108

Cách Tăng Chiều Cao Từ Nhật

Việc bạn có cao hay không phụ thuộc hầu hết vào yếu tố di truyền. 60-80% chiều cao của bạn được quyết định bởi ADN mà bạn được thừa hưởng từ bố mẹ, trong khi đó môi trường có tác động khoảng 20-40% đến sự phát triển chiều cao của bạn và những đồ dùng mà bạn chọn