Smiley face

 0975.323.108

Trang Điểm Mắt

Trang điểm mắt luôn rất được chú trọng, gần như mang tính quyết định cho tổng thể phong cách. Bởi đòi hỏi kỹ thuật đôi tay và sự linh hoạt trong cách phối màu, “sai một li đi một dặm” nên trang điểm mắt có phần gây khó khăn nên chọn sản phẩm hợp với da là điều càn thiết.